Konferencja Człowiek w obliczu Prawa

Człowiek funkcjonując w rzeczywistości społecznej styka się z różnego rodzaju przejawami i konsekwencjami prawa. Stojąc w jego obliczu pełnimy też różne role – człowieka, obywatela, przedstawiciela konkretnej grupy zawodowej czy też role te zostają nam nadane przez wymiar sprawiedliwości jako sprawcy, ofierze czy świadkowi. Złożoność i wielość problemów z jakimi musi się człowiek zmierzyć z różnymi obliczami prawa sprawia, że rośnie liczba zagadnień, problemów czy też konsekwencji tej interakcji implikując konkretne wyzwania na gruncie nauki i praktyki. Tym samym nauki społeczne stanowią płaszczyznę tworzenia różnego rodzaju teorii i rozwiązań praktycznych zmierzających do wyjaśnienia zawiłych zależności pomiędzy człowiekiem a prawem. Rezultatem tych mariaży stają się bardzo często różnego rodzaju konkretne rozwiązania znajdujące zastosowanie w wymiarze sprawiedliwości ale także m.in. w obszarze profilaktyki czy zdrowia człowieka. Ta wielość wątków, z którymi zmaga się konkretny człowiek, jak i poszczególne instytucje (sądy, prokuratury, więziennictwo, kuratela sądowa czy oddziały psychiatrii sądowej) wymaga integracji i uporządkowania, tworząc przestrzeń do wymiany poglądów, dyskusji. Okres, ku temu jest szczególny albowiem sto lat temu zaczęła się tworzyć historia polskiej Służby Więziennej, Kurateli Sądowej i Policji. W tym jakże szczególnym okresie chcielibyśmy pochylić się nad rolą i funkcją tych instytucji w kształtowaniu wiedzy o mechanizmach funkcjonowania człowieka w rzeczywistości społecznej. Innymi słowy, celem konferencji jest integracja wiedzy różnych dyscyplin naukowych oraz wypracowanych przez nie rozwiązań praktycznych, które mogą pomóc w zrozumieniu skomplikowanych relacji, problemów i konsekwencji wynikających z interdyscyplinarności omawianych zagadnień. Mamy nadzieję, że konferencja stanie się przestrzenią dyskusji i wymiany doświadczeń polskich oraz zagranicznych naukowców i praktyków, pokazując na ile rzeczywistość społeczna kreuje podobieństwa bądź różnice w proponowanych rozwiązaniach.

 

prof. dr hab. Beata Pastwa – Wojciechowska

Kierownik Zakładu Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej