Baner promujący 2 międzynarodową konferencję naukową - Człowiek w obliczu prawa - w dniach 24-25 października 2019 roku na Uniwersytecie Gdańskim

UWAGA, Ważna informacja!

Szanowni Państwo,
wychodząc naprzeciw licznym prośbom przedłużamy termin rejestracji zgłoszeń czynnych do poniedziałku 16.09.2019.

Jednocześnie przypominamy, że przedłużeniu do w/w terminu ulega także termin zniżkowej opłaty.

Serdecznie zatem Państwa zachęcamy do rejestracji uczestnictwa czynnego i biernego. Logować się można na stronie konferencji:https://czlowiekwobliczuprawa.ug.edu.pl/

Z radością i niecierpliwością oczekujemy na spotkanie z Państwem w Gdańsku!

Komitet Naukowy i Organizacyjny


Człowiek funkcjonując w rzeczywistości społecznej styka się z różnego rodzaju przejawami i konsekwencjami prawa. Stojąc w jego obliczu pełnimy też różne role – człowieka, obywatela, przedstawiciela konkretnej grupy zawodowej czy też role te zostają nam nadane przez wymiar sprawiedliwości jako sprawcy, ofierze czy świadkowi. Złożoność i wielość problemów z jakimi musi się człowiek zmierzyć z różnymi obliczami prawa sprawia, że rośnie liczba zagadnień, problemów czy też konsekwencji tej interakcji implikując konkretne wyzwania na gruncie nauki i praktyki. Tym samym nauki społeczne stanowią płaszczyznę tworzenia różnego rodzaju teorii i rozwiązań praktycznych zmierzających do wyjaśnienia zawiłych zależności pomiędzy człowiekiem a prawem. Rezultatem tych mariaży stają się bardzo często różnego rodzaju konkretne rozwiązania znajdujące zastosowanie w wymiarze sprawiedliwości ale także m.in. w obszarze profilaktyki czy zdrowia człowieka. Ta wielość wątków, z którymi zmaga się konkretny człowiek, jak i poszczególne instytucje (policja sądy, prokuratury, więziennictwo, kuratela sądowa czy oddziały psychiatrii sądowej) wymaga integracji i uporządkowania, tworząc przestrzeń do wymiany poglądów, dyskusji. Okres, ku temu jest szczególny albowiem sto lat temu zaczęła się tworzyć historia polskiej Służby Więziennej, Kurateli Sądowej i Policji. W tym jakże szczególnym okresie chcielibyśmy pochylić się nad rolą i funkcją tych instytucji w kształtowaniu wiedzy o mechanizmach funkcjonowania człowieka w rzeczywistości społecznej. Innymi słowy, celem konferencji jest integracja wiedzy różnych dyscyplin naukowych oraz wypracowanych przez nie rozwiązań praktycznych, które mogą pomóc w zrozumieniu skomplikowanych relacji, problemów i konsekwencji wynikających z interdyscyplinarności omawianych zagadnień. Mamy nadzieję, że konferencja stanie się przestrzenią dyskusji i wymiany doświadczeń polskich oraz zagranicznych naukowców i praktyków, pokazując na ile rzeczywistość społeczna kreuje podobieństwa bądź różnice w proponowanych rozwiązaniach.

 

prof. dr hab. Beata Pastwa – Wojciechowska

Kierownik Zakładu Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej