Baner promujący 2 międzynarodową konferencję naukową - Człowiek w obliczu prawa - w dniach 24-25 października 2019 roku na Uniwersytecie Gdańskim

Konferencja Człowiek w obliczu prawa. 100 – lecie wzajemnych doświadczeń nauki i praktyki

Komitet naukowy:

Prof. Beata Pastwa-Wojciechowska (UG) – Przewodnicząca

Prof. Maria Kaźmierczak (UG) – Vice-Przewodnicząca

Prof. Lidia Cierpiałkowska (AUM)

Prof. Iwona Grzegorzewska (UZ)

Prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński (Uniwersytet w Białymstoku)

Prof. zw. dr hab. Wiesław Ambrozik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. Piotr Chomczyński (UŁ)

Prof. Arthur Hartman (Uniwersytet w Bremie) GER

Prof. Elena Azaola Garrido (Uniwersytet w Meksyku)

Prof. Cliff Roberson  – USA

Dr hab prof. UW Jarosław Utrat-Milecki

Dr Michał Szykut