Baner promujący 2 międzynarodową konferencję naukową - Człowiek w obliczu prawa - w dniach 24-25 października 2019 roku na Uniwersytecie Gdańskim

Komitet organizacyjny:

 

Przewodniczący: dr Marcin Szulc
vice przewodniczący: dr Michał Szykut
Sekretarz: dr Andrzej Piotrowski
Skarbnik: dr Justyna Michałek – Kwiecień

 

Członkowie:

Prof. Piotr Chomczyński (UŁ)
dr Joanna Główczewska
dr Joanna Koralewska – Samko
mgr Inga Markiewicz
mgr Katarzyna Wieczorek