Baner promujący 2 międzynarodową konferencję naukową - Człowiek w obliczu prawa - w dniach 24-25 października 2019 roku na Uniwersytecie Gdańskim

Komunikat nr 3

Szanowni Państwo,

Miło nam przedstawić ramowy program konferencji, który znajduje się na stronie konferencji w zakładce „Program konferencji”. Zapraszamy do jego pobrania we wskazanej zakładce.

W najbliższym czasie prześlemy Państwu informację o szczegółowym programie oraz książce abstraktów.

Z poważaniem

prof. zw. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska
Kierownik Zakładu Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej


Komunikat nr 2

Szanowni Państwo,

wysłaliśmy już do wszystkich Państwa decyzje na temat przyjęcia propozycji zgłoszeń czynnych, czyli referatów. Będzie nam niezmiernie miło zapoznać się z Państwa poglądami i ustaleniami naukowymi na temat nurtujących nas zagadnień a dotyczących uwikłania człowieka w system prawny.

Jednocześnie ze względu na ewentualne trudności z systemem informatycznym uprzejmie prosimy tych z Państwa, którzy nie dostali takiej informacji, a zgłosili chęć wygłoszenia referatu o kontakt z nami na adres konferencyjny konferencja.cwop@ug.edu.pl

Za ewentualne wystąpienie takich sytuacji bardzo przepraszamy.

Z poważaniem

prof. zw. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska
Kierownik Zakładu Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej

Komunikat nr 1

 

Zapraszamy Państwa do udziału w II Międzynarodowej Konferencji pt. „Człowiek w obliczu prawa. 100 lat wzajemnych doświadczeń nauki i praktyki”.

Konferencja odbędzie się w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego w dniach 24-25.10.2019 r. i będzie drugą z kolei konferencją poświęconą zawiłym relacjom człowieka w obliczu proponowanych regulacji prawnych, wyznaczających ramy podejmowanych profesjonalnych oddziaływań. W ramach tegorocznej konferencji chcemy nie tylko podjąć aktualnie nurtujące środowisko tematy, ale również  podsumować osiągnięcia wielu pokoleń osób zaangażowanych w poprawę realizacji zadań wobec ludzi wchodzących w konflikt z prawem. Powodem tego są jubileusze 100-lecia, jakie obchodzą Służba Więzienna, Kuratela Sądowa i Policja.

W pierwszym dniu konferencji przeprowadzone zostaną trzy panele dyskusyjne, których celem jest podjęcie najbardziej trudnych i złożonych problemów obserwowanych i podnoszonych przez pracowników instytucji (psychologów, psychiatrów, kuratorów, pedagogów, psychoterapeutów, wychowawców, prawników i przedstawicieli innych grup zawodowych), których podmiotem zainteresowania są osoby będące w konflikcie z prawem.

Obserwując i uwzględniając toczący się w środowisku sądowo-penitencjarno-probacyjnym dyskurs, proponujemy następujące fora dyskusyjne, w ramach których omówione zostaną aktualnie najczęściej podejmowane wyzwania praktyki dotyczącej relacji pomiędzy człowiekiem a proponowanymi rozwiązaniami prawa:

1. Forum Terenowych Rad ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

2. Forum poświęcone problematyce diagnozy sądowej i penitencjarnej

3. Forum dyskusyjne poświęcone problematyce realizacji środków zabezpieczających w Polsce

 

W części naukowej konferencji uczestnicy będą mogli zapoznać się z doświadczeniami i badaniami uznanych specjalistów ze świata oraz Polski, ale także zachęcamy do zgłaszania własnych wystąpień.

 

Proponowane grupy tematyczne:

  1. Etiologia zachowań przestępczych w ujęciu różnych dyscyplin naukowych
  2. Dziecko w postępowaniu sądowym – ograniczenia, wyzwania
  3. Zastosowanie wiedzy psychologicznej i psychiatrycznej w sądowo-penitencjarnych obszarach opiniodawczych.
  4. Sprawcy przestępstw seksualnych – diagnostyczne i terapeutyczne możliwości oraz wyzwania
  5. Metody szacowanie ryzyka ponownego popełnienia czynu zabronionego
  6. Resocjalizacja, oddziaływania psychokorekcyjne, terapia – ocena ich efektywności w kontekście podejmowanych działań
  7. Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania kurateli sądowej.
  8. Misja, stres czy wypalenie zawodowe – specyfika pracy z człowiekiem naruszającym normy prawne

Prosimy o nadsyłanie abstraktów do dnia 1.09

Miejsce konferencji

Konferencja odbędzie się dniach 24-25 października 2019 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Jana Bażyńskiego 4).