Baner promujący 2 międzynarodową konferencję naukową - Człowiek w obliczu prawa - w dniach 24-25 października 2019 roku na Uniwersytecie Gdańskim

Terminy i opłaty

  • Udział bierny w konferencji –  350 PLN (do 01.09, od 02.09 – 400 PLN)
  • Udział czynny w konferencji – 450 PLN (do 01.09, od 02.09 – 500 PLN)
  • Zniżka dla studentów (doktorantów) – 150 PLN (do 01.09, od 02.09 – 200 PLN)

Numer subkonta, nazwa konferencji i imię i nazwisko (proszę nie wpisywać innych danych)

W tytule przelewu:

Imię i nazwisko, konferencja CWOP,  K707-19 (proszę koniecznie wpisać podany numer subkonta i nie wpisywać innych danych)

konto bankowe: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415